Storage

Pod nazwą “Storage” kryje się dysk sieciowy, na którym oferujemy dodatkową przestrzeń dyskową dla użytkowników Mikrusa.

Przestrzeń ‘Storage’ jest dodatkowo płatna i dostępna w czterech pakietach:

  • 125GB
  • 250GB
  • 500GB
  • 1000GB

Storage na Mikrusach 1.0 - 3.0

W przypadku wspomnianych wersji Mikrusa, Twoja przestrzeń dyskowa jest zamontowana pod katalog /storage/. Każdorazowe podpięcie lub odpięcie (np. gdy skończy Ci się abonament na dysk) wymaga restartu serwera.

Storage na Mikrusie 4.0

Przy tym modelu Mikrusa, dodatkowy dysk twardy nie jest katalogiem, a fizycznym urządzeniem, najczęściej widzianym w systemie jako /dev/sdb.

Zamontowanie i odmontowanie dysku nie wymaga restartu serwera. Nowy zasób widziany jest w systemie natychmiast, ale nie jest on nigdzie zamontowany.

Aby rozpocząć pracę ze storage na Mikrusie 4.0, musisz:

  1. Utworzyć partycje (jedną lub wiele) na dysku /dev/sdb
  2. Sformatować nowe partycje poleceniem np. mkfs.ext4 (lub inny mkfs.XXX jaki preferujesz)
  3. Utworzyć katalog/katalogi na nowe partycje np. /storage
  4. Zamontować nowe partycje (np. /dev/sdb1, /dev/sdb2) do katalogów docelowych np: mount /dev/sdb1 /storage
  5. Krok opcjonalny: dodaj montowanie nowych partycji do /etc/fstab, aby były aktywne także po restarcie serwera

Pełny zestaw komend potrzebnych do uruchomienia storage na Mikrusie 4.0, może wyglądać tak:

cfdisk /dev/sdb
mkfs.ext4 /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /storage/