Reverse Proxy na nginX

Jeśli chciałbyś na porcie 80 lub 443 swojego Mikrusa wystawić aplikację działającą na innym, niestandardowym porcie, to potrzebujesz wynalazku jakim jest Reverse Proxy.

Zakładam, że postawiłeś już u siebie nginX.

Znajdź wirtualny host, który chcesz edytować - domyślnie będzie to:

/etc/nginx/sites-enabled/default

Znajdź tam sekcję location / (jeśli jej nie ma, to dopisz) i spraw, aby wyglądała w następujący sposób:

location / {
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
	proxy_pass http://123.123.123.123:3000;
}

W miejscu 123.123.123.123 wstaw oczywiście adres IP lub domenę na której stoi Twoja usługa.

Pod “3000” podstaw numer portu na którym ona słucha. Jeśli usługa wystawia połaczenie po HTTPS, to zmień oczywiście protokół w powyższym configu na właściwy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przeładuj konfigurację nginxa:

nginx -s reload

P.S. Jeśli chcesz osiągnąć to samo szybciej, możesz użyć Cytrusa.

Powrót do strony głównej