Ograniczenie adresów IP które mają dostęp serwera w NGINX

W NGINX można w łatwy sposób ograniczyć adresy klientów którzy mają dostę do serwera ale Serwery Mikrus działają w oparciu o IPv6 i ruch od klienta przechodzi przez PROXY zmieniając adres IP w zapytaniu. Odtworzenie adresu klienta wymaga dodatkowej konfiguracji wykorzystującej ngx_http_realip_module.

 1. Sprawdź czy masz zainstalowany moduł ngx_http_realip_module do NGINX
nginx -V 2> >(grep http_realip_module)
 1. Dodaj konfigurację modułu ngx_http_realip_module
/etc/nginx/conf.d/nginx-realip.conf

w pliku ustaw listę zaufanych adresów IP dla których chcesz rozwiąc reczywisty adres klienta:

# adresy dla Cloudflare na podstawie https://www.cloudflare.com/ips/
set_real_ip_from 2606:4700::/32;
set_real_ip_from 2803:f800::/32;
set_real_ip_from 2405:b500::/32;
set_real_ip_from 2405:8100::/32;
set_real_ip_from 2a06:98c0::/29;
set_real_ip_from 2c0f:f248::/32;
set_real_ip_from 2a01:4f90::/32;

# pula któej użwa mikrus?
set_real_ip_from 2a01:04f9::/32;

real_ip_recursive on;
real_ip_header X-Forwarded-For;

Upewnij się się plik /etc/nginx/nginx.conf zawiera wpis:

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
 1. Dodaj konfigurację strony do której chcesz ograniczyć dostęp (w tym przykładze to reverse proxy):
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;

  location / {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_pass http://localhost:8888;

    allow XX.XX.XX.XX; # dozwolone adresy
    deny all;     # zabroń wszystkie adresy poza dozwolonymi
  }
}

Poradnik napisany przez Zygfryda Wieszoka i można go znaleźć tutaj

Powrót do strony głównej