Logowanie na serwery

Aby zalogować się na serwer, należy:

  1. zaopatrzyć się w klienta usługi SSH. Może to być np. Program PuTTy na Windowsa lub polecenie ‘ssh’ na Linuksa, Maca lub Windowsa (PowerShell lub command line).
  2. W kliencie należy podać odpowiednią nazwę hosta, czyli np. srv03.mikr.us, srv06.mikr.us itd. (nazwa podana jest w mailu powitalnym).
  3. Jako numer portu podajemy pięciocyfrową liczbę będącą sumą liczby 10000 i numeru Twojej maszyny. Czyli jeśli masz maszynę o numerze 123 to Twój numer portu to 10123.
  4. Po nawiązaniu połączenia należy podać hasło (podczas wpisywania, nie widać żadnych gwiazdek!) podane w mailu, lub jeśli nie posiadasz tego hasła, należy ustalić nowe na stronie: https://mikr.us/panel/

Nie próbuj używać portu 22 do łączenia się z serwerem.

Pięciokrotne podanie błędnego hasła na porcie 22 spowoduje wycięcie Twojego numeru IP na firewallu na 24h.

Powrót do strony głównej