Konfiguracja MySQL/MariaDB

Chcąc postawić na Mikrusie własną bazę danych (możesz także skorzystać ze współdzielonej jeśli chcesz), wykonaj poniższe kroki.

Zaktualizuj pakiety w systemie

apt update

Zainstaluj odpowiednie pakiety - my polecamy bazę MariaDB, która jest w 100% kompatybilna z MySQL

apt install mariadb-server mariadb-client

Po tych operacjach masz działającą bazę, nasłuchującą na porcie 3306 na localhost.

Zakładanie bazy danych

Na początek zaloguj się do bazy poniższym poleceniem (nie potrzebujesz hasła)

mysql

Następnie wydaj polecenie do założenia bazy - niech baza nazywa się np. ‘kwiaty’

create database kwiaty;

Dodanie nowego użytkownika

Wpisz w konsoli MySQL polecenie zakładające użytkownika ‘roman’ z hasłem ‘banan’ (to przykład - podaj własne).

grant all privileges on kwiaty.* to 'roman'@'%' identified by 'banan';

Przeładuj jeszcze prawa dostępu tak, aby Twoje zmiany były natychmiast widoczne

flush privileges;

Umożliwienie połączenia z zewnątrz

Domyślnie, baza danych słucha na lokalnym adresie IP, więc połączenie z nią z innego komputera jest niemożliwe. Aby to zmienić, możesz w pliku /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf zmienić linijkę z bind-adres na:

bind-address = 0.0.0.0

Konieczna będzie także zmiana numeru portu, bo port 3306 nie jest na Mikrusie widoczny z zewnątrz. Znajdź więc linijkę z tekstem “port = 3306” i wpisz tam jeden z portów, które należą do Ciebie. Przykładowo

port = 20355

Po tych zmianach musisz zrestartować bazę

service mysql restart

Importowanie danych do bazy

Jeśli masz zrzut danych w formacie pliku SQL np. z poprzedniego hostingu, to wykonaj poniższe instrukcje, aby go zaimportować na Mikrusa do własnej bazy

  • Wrzuć plik SQL gdzieś na serwer, np. do /tmp/baza.sql
  • Połącz się z mysql za pomocą polecenia
mysql
  • Połącz się z bazą, do której chcesz zaimportować dane (u nas się zwie ona ‘kwiaty’)
use kwiaty;

Wydaj polecenie importujące dane

source /tmp/baza.sql;

Gotowe :)

Dodatkowe uwagi

To jest poradnik dla początkujących. Niektóre rzeczy dałoby się zrobić lepiej. Można dodać do tego firewalla, nowemu użytkownikowi dać tyle praw ile faktycznie potrzebuje (a nie wszystkie), czy ograniczyć hosty użytkowników do konkretnych IP/domen zamiast “%”.

Nie wspominam tutaj także o optymalizacji ustawień MySQL. To temat zbyt szeroki i zbyt trudny dla kogoś, kto po prostu chce mieć działającą bazę.

Usprawnień jest wiele, ale na poziomie początkującego użytkownika, powyższy tutorial będzie dla Ciebie w zupełności wystarczający.

Powrót do strony głównej